Voorspellende software

verschenen op installatie.nl september 2016
voorspellenOp bezoek bij drie jonge ondernemers. Jongens met korte broeken en opgerolde mouwen. Een creatief rommelige omgeving, prikkelt altijd mijn enthousiasme. Of het nu een stad of een ‘kantoor’ is; die moet je niet te strak trekken, mijn inziens een belemmering voor innovatie, economische en sociale ontwikkeling . De mannen wilde kennis en netwerk delen om meerwaarde te creëren. Een middag lekker brainstormen over de kansen in de markt, laat ik niet snel aan mij voorbijgaan.

Warmtemeters

ins0716data1Wat gebeurde hier: de drie ondernemers studeerde midden in de crisisjaren als architect af aan de TU en hadden op dat moment geen vooruitzicht op een baan.  Tijdens een stage zagen zij kansen in de markt van warmtemeetdiensten. De huidige dienstverlening vinden ze nogal ouderwets en gebrekkig. Er moet toch veel meer mee kunnen! Zoals zo vaak laten de gevestigde spelers de vernieuwing liggen omdat de business nu goed is en technische ontwikkeling veel geld tijd en moeite kost. Een goed gevulde orderportefeuille is een rem op de honger naar vernieuwing en verbetering .

Gevestigde orde

Een startup vanuit een ‘garage’ is in ontwikkeling. Het mechanisme: zij bieden bijna altijd tegen lagere kosten een beter product waar je als lid van de gevestigde orde niet zo snel aan kunt tippen. De achterstand van de startup is toegang tot een gevestigde orde van klanten. Willen zij mee?  Gaan zij innoveren en in de voorhoede blijven lopen of afwachten tot je wordt ingehaald en dan maar zien wat er nog te redden valt?

Alles draait om software

ins0716data3Wat heeft dit verhaal nu met software te maken? Dat is gelukkig vrij eenvoudig uit te leggen. De enthousiaste ondernemers hebben software ontwikkeld waarmee op basis van heel veel informatie voorspellingen kunnen worden geproduceerd. Dit door informatie over alle installatiecomponenten, storingen, reparaties, gedrag, gebruik, verbruik en het weer aan elkaar te knopen. Met deze voorspellingen wordt de meest energie effectieve wijze voor het beheer en gebruik van de warmte installatie berekend. De software gaat in mijn beleving uiteindelijk geheel zelfstandig de installateur opdracht geven om bepaalde installatie componenten te onderhouden of vervangen omdat deze niet meer optimaal functioneren. Software die er voor zorgt dat de installateur alleen maar hoeft te doen waar hij goed in is: installeren. Deze startup, Octo, verkoopt geen installaties of besturingssystemen maar software met algoritmes die data leest en interpreteert, en dus de installateur in zijn kracht laat.

Kwaliteit écht meten

ins0716data4De volgende stap zou zomaar kunnen zijn dat de software ook zoekt naar de op dat moment meest voordelige aanbieder in de markt. Na het uitvoeren van het onderhoud of de reparatie zal de software op basis van de metingen aan de installateur laten weten of het werk goed is uitgevoerd en kan de betaling worden vrijgegeven. Dit levert voor de gebruikers en eigenaren van de gebouwen een lagere rekening en meer invloed op. Ze kunnen het verwarmingssysteem bijvoorbeeld laten weten of ze vandaag meer comfort of juist een lagere rekening willen hebben. De installateur wordt geprikkeld kwaliteit te leveren voor een marktconforme prijs, en ziet die prestatie beloond worden in opdrachten. De installateur kan zelfs energieleverancier worden voor zijn klant.

Een goede missie

Ik stelde de ondernemers de vraag waar het ze allemaal om te doen is? Het antwoord kwam zonder aarzelen. Om de wereld te behoeden voor klimaatrampen door de CO2-uitstoot zo veel mogelijk te beperken. Zolang dit het kompas is waarop zij koersen, zullen ze niet in de verleiding komen zichzelf in slaap te laten dommelen. Geld is voor de opkomende generatie meer een middel om je idealen mee te bereiken dan dat het verdienen ervan een doel op zich is.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tegen bodemprijzen

Verschenen in VV+ mei 2016

Enige tijd geleden was ik bij een TVVL-regiobijeenkomst waar we uitleg kregen over de veranderende regelgeving op het gebied van bodemenergiesystemen. Er werd lekker gesmeten met technische termen en kwistig gebruikgemaakt van BRL-nummers. De kerstboom aan regelgeving zal ik u besparen.

Gaandeweg de bijeenkomst begon ik mij af te vragen hoe het gekomen is dat we deze ‘nieuwe’ regels nodig hebben. Het hoge woord kwam er snel uit. Onder druk van de prijs is in het verleden ‘alles’ misgegaan. Ik kan mij als aanhanger van co-making en ketensamenwerking wel vinden in uitingen van ongenoegen over aanbesteding. Deze keer ben ik het er niet helemaal mee eens.

Er was een tijd dat opdrachtgevers en gebouweigenaren op grote schaal werden verleid om toch vooral te investeren in een ESCO (energie service company) en bodemenergiesystemen. Dit zou ze zeker geen windeieren leggen. Het was nog veel beter, het kon niet anders dan gouden bergen beloven.

Al sinds de tijd van de cowboys en indianen trekken gelukzoekers er op uit om hun stukje van de gouden berg te claimen. Er is in dat opzicht niet veel veranderd. Risico-ondernemers voelen zich nog altijd aangetrokken tot de belofte van een gouden berg. Onder invloed van die belofte krijgt iedereen haast om als eerste de markt te betreden en het beloofde goud te vinden.

Mijn oma kon het vroeger niet vaak genoeg zeggen wanneer ik – wild van enthousiasme – als een dolle stier ergens op af ging. Haastige spoed is zelden goed.

In de tijd van opkomende ESCO’s en WKO-systemen is er – volgens mij onder invloed van menig in Excel recht gerekend verdienmodel – voldoende verdiend door de participanten. Het verlies wordt nu betaald door partijen die hun slecht functionerende systemen tegen bodemprijzen afstoten.

Veranderen we dan nooit hoor ik u vragen? Jawel, we veranderen continu, maar dat geeft geen garantie op het voorkomen van fouten. Iedereen heeft het recht om zijn eigen fouten te maken. Daar leren we als persoon tenslotte het meeste van. Om als collectief ook te leren van de gemaakte fouten moeten we ons volgens mij meer inspannen voor echte en oprechte samenwerking.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Innoveren: een opgave

hersenenInnoveren geeft bijna altijd aanleiding tot discussie. Wat de één innovatie noemt is voor de ander slechts verbetering van een bestaand product, of een oplossing voor een probleem dat er niet is.

31Volts, het Service Design bureau van Nederland, heeft een documentaire gemaakt over het geheim van innovatie en vooruitgang. De kortste samenvatting die ik hiervan kan geven is dat voor innovatie ruimte nodig is. Fysiek, mentaal, in tijd en financieel heb je ruimte nodig om tot waardevolle innovatie te komen. Of je nu een piepkleine lokale onderneming bent, of een grote multinational. De hele docu onderaan deze blog.

Rocketscience of detail

Bij innovatie denken we aan vooruitgang in technologische ontwikkeling. In mijn beleving is elke verandering of deze nu van technisch of persoonlijke aard is een vorm van innovatie. Omdat ik geloof dat persoonlijke ontwikkeling het vliegwiel is voor vooruitgang zie ik dit ook als een vorm van innovatie. Persoonlijke innovatie wel te verstaan. Er wordt in het dagelijks leven vaak een beroep gedaan op ieders vermogen tot persoonlijke innovatie. Zo vaak zelfs dat we het niet eens in de gaten hebben. We gaan het pas merken wanneer de gevraagde persoonlijke innovatie veel effect heeft op onze gewoontes.

Efficiënte hersenen

puzzelMensen zijn door de innovatie van moeder natuur heel energie-efficiënt gemaakt. Onze hersenen gebruiken veel energie voor taken die we heel bewust uitvoeren. Dit zijn vaak nieuwe dingen die we willen leren. U herinnert zich vast nog wel hoe veel energie het heeft gekost om te leren auto rijden. Ons ontwerp is zo uitgewerkt dat we dingen die we vaker doen automatiseren, waardoor ze minder energie kosten. We hoeven na enige oefening daardoor niet meer bewust te schakelen en sturen. We kunnen onze aandacht besteden aan het verkeer of, of helemaal fout: onze smartphone.

Anders dan anders

De grote veranderingen in onze markt zoals ketensamenwerking, design, build and management-contracten en total cost of ownership vragen steeds vaker om nieuw gedrag, of je nu een multinational bent of een kleine installateur. Gedrag dat veel energie kost omdat we het eerst bewust in moeten zetten. We zijn terug bij de conclusie van de documentaire. Voor innovatie heb je ruimte nodig. Wanneer we deze ruimte niet creëren, komt de innovatie niet tot stand. Als u binnenkort aandacht besteed aan uw toekomstplannen, hoop ik dat u ruimte maakt om deze waarachtig grote innovatieopgave waar te maken.

 

Making Progress from 31Volts on Vimeo.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Verbinding zoeken: strijdig met individuele doelen?

Verschenen in TVVL Magazine mei 2016

Ik ben opgegroeid met het idee dat zelfstandigheid betekend dat je
alles zelf kan en ook doet, zónder anderen. Dat is de basis geweest voor mijn interne beloningssysteem. Onderbewust gaf ik mijzelf een schouderklopje als ik een probleem “zelfstandig” had opgelost. De grote uitdaging in onze huidige samenleving ligt hierin dat deze vorm van zelfstandigheid niet meer werkt.
Een nieuwe koers
TVVL-bestuursvoorzitter, Henk-Willem van Dorp,
sprak tijdens de TVVL-Jaarvergadering
over de koers die TVVL heeft ingezet. Een
koers waarbij juist verbinding centraal staat.
De eerste zichtbare stap is reeds gezet door
de verhuizing van TVVL naar het Intechnium
gebouw, waar o.a. het OTIB-kantoor is gehuisvest.
De verbinding met OTIB zal volgens mij haar
waarde snel bewijzen. Als ik naar onze branche kijk,
herken ik daar veel “zelfstandigheid”.
Het soort zelfstandigheid dat haar effectiviteit en nut in
hoog tempo verliest. Ik hoor u denken: ‘zelfredzaamheid
en zelfstandigheid zijn toch belangrijk om verder te komen
in het leven?’ U heeft gelijk. Maar ik ben van mening dat
zelfredzaamheid daarbij inhoudt, dat u ook weet hoe u
in dat verband verbinding tot stand kan brengen met
“andere zelfredzamen”. Om vervolgens samen de doelen
te bereiken waar u elk als individu naar streeft.

Wennen aan “samen”
Samen op weg naar individuele doelen.
Zit u nu ook met de vraag hoe dat werkt?
Zijn we dan op weg naar een gezamenlijk doel?
Daar ligt volgens mij het verschil tussen
vroeger en nu. We zijn gewend te denken óf in
individuele doelen óf in gezamenlijke doelen.
Een andere aanpak dan denken in individuele
doelen, die we vervolgens sámen bereiken,
synergie zoeken in gezamenlijke doelen, is een
tak van sport waar we in onze branche nog een
beetje aan moeten wennen.

Stevig potje ontwikkeling
Laat uw gedachten hier eens de vrije loop….
Wat zou er mis zijn met een verbinding tussen
OTIB, TVVL, ISSO, Uneto-Vni, SBR, CUR-net,
NEN, BNA, Metaalunie, Lente-Akkoord,
Neprom, Aedes, VLA, NL-ingenieurs of welke
willekeurige (branche) organisatie dan ook?
En dat hoeft heus geen fusie te zijn. Als partijen
maar samen op weg zijn naar het vervullen van
de individuele organisatie doelen. Voor dit
ideaalbeeld is volgens mij niet meer nodig
dan een stevig potje persoonlijke ontwikkeling.
Oude patronen loslaten betekent dat
we over moet schakelen naar nieuw gedrag
waar we onszelf vervolgens onderbewust een
beloning voor kunnen geven. Een beloning op
basis van successen bereikt met gezamenlijk
doelen, naast succes bereikt met individuele doelen.
Heel eenvoudig maar lang niet makkelijk.

Wait but why
Collectieve doelen zien en daarna gezamenlijk
nastreven, dat is wat nodig is wanneer we
als branche over tien jaar nog bestaansrecht
willen hebben. Het draait tegenwoordig om
toegevoegde waarde in samenwerkingsverbanden.
Een goed product maken of een uitstekende dienst
verlenen is onvoldoende om onderscheidend te
kunnen zijn in een snel veranderende markt.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Binnenklimaatverandering | Binnen klimaatverandering | Binnenklimaat, verandering?

Verschenen in VV+ maart 2015

De titel verraad meteen wat mij bezighoud.
Verandering is wat nu centraal staat in mijn leven.
Na acht-en-een-half-jaar heb ik Ymere verlaten.
Daar heb ik veel mogen leren waardoor ik als
persoon en professional ben veranderd. Ik geloof
dat persoonlijke ontwikkeling zin geeft aan ons
bestaan en dat organisaties mee ontwikkelen met de
persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers.

Acht jaar geleden was ik vooral vanuit techniek
bezig met het realiseren van gezonde en veilige
woningen. Daar kwam onder druk van Europese
afspraken al snel het thema energiebesparing en
het brede begrip duurzaamheid bij.

Veranderingen ontstaan vaak uit noodzaak. Het
zijn de veranderingen die voortkomen uit
inspiratie en gedrevenheid waar mensen enthousiast
van worden. Deze mensen weten heel duidelijk te
verwoorden waarom zij doen wat ze doen.

De roep om energiebesparing en duurzame
energievoorzieningen is ontstaan uit de noodzaak om
klimaatverandering tegen te gaan. Steeds vaker
kom ik artikelen en uitspraken tegen die gaan over
de noodzaak om gezonde gebouwen te bouwen.
De roep om verandering gedreven vanuit urgentiebesef
en noodzaak, is zelden zo inspirerend dat
mensen er vanuit eigen passie en drive mee aan de
slag gaan.

Ik wil u met mijn betoog inspireren en u vragen
opzoek te gaan naar uw werkelijke drive.
‘Wat is uw WHY ?’, zou Simon Sinek vragen.
Werken vanuit eigen kracht en inspiratie geeft veel
voldoening, maakt effectief en boven alles is het
veel leuker dan werken vanuit de noodzaak iets
slechts te voorkomen.

Mijn drive en inspiratie zit in mijn geloof dat
persoonlijke ontwikkeling zin geeft aan ons bestaan.
Het is de sleutel tot succes en geluk. Vanuit deze
drive kan ik met thema’s als duurzaamheid en
gezonde gebouwen aan het werk.

Vind uw WHY en verander met plezier uw stukje
van de wereld.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Levert robot ook maatwerk?

verschenen op installatie.nl 4 april 2016

robot-800x534Innovate or Die is de titel van het doorJan Kriekels geschreven boek over zijn visie op de weg die we moeten gaan voor een duurzame toekomst. Innoveren of afvallen is de boodschap voor bedrijven. Wie niet meebeweegt komt naast de dansvloer te staan. Het is net als stromend water in waterleidingen. Het water stroomt aan de randen van de buis ook langzamer dan in het midden.

Maar wat is de basis?

Overleven is vaak een kwestie van vernieuwen en met je tijd meegaan. Maar wat we in de drang naar vernieuwing wel eens vergeten is dat het goede van wat we hebben opgebouwd de basis is waarop de vernieuwing haar fundering vindt. Tijdens de vakbeurs VSK had ik een inspirerend gesprek over of de productiemethodieken van Kriekels’ eigen bedrijf, Jaga, nu wel of niet innovatief zijn. Je vindt er namelijk weinig robots of grote machines; er wordt vooral veel met de hand gemaakt. Ambachtsmannen en vrouwen maken precies wat de klant nodig heeft. Is dit nu vernieuwend en innovatief? Ik hoor het u al denken. En dat is ook precies de prikkelende stelling die ik daar opwierp. Het is immers industrialisering en robotisering troef, als we de visionairs mogen geloven.

Eerst luisteren, dan produceren

Bert Kriekels, net als zijn broer Jan niet voor één gat te vangen, wist mij te overtuigen. Doordat de basis van het productieproces niet wordt gevonden in dure robots die 24 uur per dag moeten produceren om rendabel te zijn kan het bedrijf juist heel flexibel inspelen op klantwensen.
Basic
Laat ik nou net tot het type klant behoren die altijd iets anders nodig heeft dan de fabrikant of leverancier al in haar assortiment heeft. Dit soort klanten zoeken hun gelijken bij hun leveranciers. De Jaga Basic is een voorbeeld van een product dat is ontstaan omdat het paste bij de behoefte die we op dat moment hadden bij corporatiewoningen. tempoIk wilde graag een vervanging voor de Tempo omdat deze nog wel eens uit elkaar valt als mensen het rooster er vanaf proberen te halen. Het lukt dan lang niet iedereen om het toestel weer netjes in elkaar te zetten. Een probleem dat binnen enkele weken van uitproberen en wat proefstukken heen en weer sturen werd opgelost met een projectomkasting voor de radiator. Dit was niet mogelijk geweest wanneer de basis van het bedrijf haar flexibiliteit in de productie niet had behouden.

Vertaling

De moraal van dit simpele voorbeeld is dat een stabiele basis kansen biedt voor vernieuwing en innovatie als je daar open voor durft te staan. Sterker nog: bittere noodzaak om te overleven. Een ander geluid ten opzichte van de oprukkende industrialisering en robotisering van de wereld: ook ouderwets hand- en maatwerk op basis van een luisterend oor, en het vertalen van klantwens naar product, zijn absolute kernwaarden voor een toekomstbestendig bedrijf, in alle lagen van de branche.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bent u al ZEN?

verschenen op lente-akkoord.nl 1 april 2016

ZEN zijn is wat mij betreft een aanlokkelijk perspectief.

Zen is een natuurlijke staat van Zijn.
Er hoort een natuurlijke manier van leven bij.
Zit je goed in je vel?
Loopt je leven op rolletjes?
De kans dat je Zen bent is dan groot.

Het kan geen toeval zijn dat Z.E.N. de naam is van het nieuwe Lente-akkoord programma. Zeer Energiezuinige Nieuwbouw staat voor mij voor een natuurlijke manier van leven.

Het gaat er om of wij in staat zijn gebouwen te maken waar we comfortabel en gezond in kunnen leven. Zonder dat dit onherstelbare schade aan onze planeet veroorzaakt. Onze moderne samenleving staat nog ver af van één zijn met de natuur. Het is voor mij een aanlokkelijk perspectief om te kunnen wonen en werken in een natuurlijk aanvoelende omgeving. Een omgeving waarin alle mogelijkheden om tot rust te komen of juist het avontuur op te zoeken aanwezig zijn.

Als je Zen bent, dan kun je je goed concentreren, is je geest en lichaam rustig en kun je allerlei zaken op een objectieve, afstandelijke manier bekijken. Zen worden is dus de perfecte manier om even afstand te nemen van de hectiek van het dagelijkse leven en je gedachten op een rijtje te zetten, waarbij je direct open staat voor nieuwe creatieve ideeën.

Ik hoor u al denken: dat is precies wat we nodig hebben om de Z.E.N. woningen te ontwikkelen. Rust en ruimte om aan vernieuwende creatieve ideeën te werken.

Wat houdt u nog tegen?

Bijna alle antwoorden op deze vraag zullen vanuit uw ratio bedacht worden. Gebrek aan geld, tijd, vertrouwen. Gedragswetenschapper Bert Pol heeft tijdens de Z.E.N. bijeenkomsten laten zien dat ons gedrag voor slechts 10 à 20% vanuit de ratio werkt. Om tot het echte antwoord te komen is het nodig om ons onderbewuste aan te spreken. Wanneer u zich eenmaal bewust bent van de echte belemmeringen zijn ze eenvoudiger weg te werken.

Probeer maar eens om samen met een coach of iemand die u vertrouwt en thuis is in NLP technieken de vraag “ Wat houdt mij nog tegen?” te beantwoorden.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een helder licht op led

Verschenen in VV+ januari 2016

Afgelopen week las ik een artikel* van een ex-collega die bouwbioloog is geworden.
Led is voor een bouwbioloog de vervanging van de zeer milieuvervuilende spaarlampen die door het gloeilampverbod zo goed als verplicht werden. De bouwbiologie vergelijkt bouwmaterialen met de natuur. Komt het in de natuur voor, dan is het geen probleem om binnen in huis te gebruiken. Uitzonderingen als asbest en radioactiviteit daargelaten natuurlijk.

Licht is in onze branche een gespreksonderwerp zodra het kantoren of winkels betreft. Lichtplannen en lichtopbrengstberekeningen zijn het domein van de specialist en toeleverancier. In de tijd van de gloeilamp was licht in huis nog eenvoudig. Je koos een lamp van de gewenste sterkte en eventueel met het juiste effect voor de sfeer. Een dimmer van de bouwmarkt zorgde voor een romantische omgeving bij een goede film of een gezellig diner.

Gloeilampen zijn erg goed in het nabootsen van de zon en dus voor een bouwbioloog ook een ideale lichtbron. Met de komst van ledlampen is de wereld van woonhuisverlichting in één klap een stuk ingewikkelder geworden. Is de lamp wel of niet dimbaar, is de eenvoudigste vraag om te beantwoorden. Dat staat gewoon op de verpakking.

Als een lamp zo dicht mogelijk bij onze natuurlijke lichtbron – de zon – komt, is hij goed. De zon heeft een zeer goede kleurweergave en knippert niet. Vele spaar- en ledlampen hebben een slecht lichtspectrum met een hoog blauwgehalte. Vooral ’s avonds voor het slapengaan is blauw licht een probleem. Woorden als lichtspectrum, kleurweergave-index, knippergehalte, branduren en maximaal aantal schakelingen, maken het steeds moeilijker de juiste lamp te kiezen. Het is voor de gemiddelde consument door alle techniek van
deze lampen niet eenvoudig om de juiste keuze te maken.

Zou er in ons land vanwege de gezondheidseffecten van ledlampen een wet komen over verplichte informatie op de verpakking? Deze keer is de vraag aan het volk: willen we meer of minder regels? Of willen we de gloeilamp terug, maar dan als verwarmingselement voor energieleverende woningen?

* Bron: Pieter Hennipman:
http://eco-wise.eu/pdf/eco-wise_onderzoek_LED.pdf.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Ik beleef dus ik besta

verschenen in VV+ oktober 2015

Mensen, maar vooral techneuten, zijn steeds
opzoek naar objectivering van het subjectieve
begrip ‘comfort’. Als we ‘het’ kunnen meten,
dan kunnen we ‘het’ aantonen en als we ‘het’
kunnen aantonen, dan kunnen we ook ons gelijk
halen bij een verschil van mening over de geleverde
prestatie.

De zoektocht naar de meetbaarheid van comfort
zal zeker leiden tot beter werkende systemen en
goed definieerbare prestatie-eisen.
Helpt deze ontwikkeling ook om meer tevreden
eindgebruikers te krijgen of om de tevredenheid
van onze klanten te vergroten? Met deze column
wil ik u aanzetten tot nadenken over de wijze
waarop u de tevredenheid van de eindgebruikers
en uw klanten kunt beïnvloeden.

Ik heb recent met een collega een gesprek gevoerd
over de zin en onzin van het ophalen van klantwensen.
Ik ben van mening dat wanneer je aan
een klant vraagt wat zijn wensen zijn, je dan niet
per definitie te weten komt waar de klant behoefte
aan heeft. Als je mij persoonlijk vraagt wat mijn
wensen zijn op het moment dat ik een nieuw
huis wil laten bouwen, dan kom je alles te weten
over mijn dromen en ambities op het gebied van
duurzaamheid, technologie en inrichting. Als je het
aan mijn vrouw vraagt, kom je veel te weten over
de ruimtelijke indeling en de aansluiting van de
woonkamer aan de tuin. Of deze wensen binnen
de mogelijkheden van ons budget passen is op dat
moment meestal niet aan de orde.

Mensen vragen wat ze wensen leid tot creativiteit,
dagdromerij en fantaseren over wat er allemaal
mogelijk zou kunnen zijn. Het vertelt je dus bijna
niets over de beleving waar ze naar opzoek zijn.
Ik geloof dat het succes van onze activiteiten schuil
gaat in het vertalen van grootse wensen in concrete
beleving. Welke beleving zoeken onze klanten en
hoe kunnen wij als professionals ze helpen deze belevingswereld
om te zetten in realistische wensen.
Door op deze manier te werken voorkom je dat een
klant na de vraag wat zijn wensen zijn, een teleurstellende
ervaring beleeft doordat het merendeel
van de wensen niet realistisch blijken te zijn.

Comfort is een beleving en geen wetenschap.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

En… heb ik een huis?

verschenen op Renda.nl 14 oktober 2015

“Lachend zegt Samir tegen me: ‘En… heb ik een huis of nog niet?’ ‘Ja hoor’, zeg ik ook lachend, ‘een heel groot ook nog.’” Dit is de opening van een door een collega geschreven aangrijpende blog. Ik heb bewondering voor mijn collega; hij doet wat hij kan om mensen te helpen die huis en haard hebben verlaten. Zijn persoonlijke verhalen brengen de situatie scherp op ons netvlies. De machteloosheid, maar ook de humor en het relativeringsvermogen van deze mensen van wie hun hele wereld in sneltreinvaart onherkenbaar is veranderd. Zo dichtbij en toch ook zo makkelijk weer vergeten op het moment dat iets anders onze aandacht vraagt.

Corporaties hebben de afgelopen jaren hun portie aan veranderingen op hun bordje gehad. Ondanks alle uitdagingen die nog op ons pad liggen, wordt ook het huisvestingsdilemma voor vluchtelingen niet uit de weg gegaan. Het is geen vraag of we willen helpen bij dit probleem. Met maximale creativiteit wordt door mijn collega’s gewerkt aan een oplossing. De grootste uitdaging zit in de vraag hoe we die huisvesting gaan realiseren.

Ik voel de keuzestress met de dag toenemen. Welke keuze we ook maken, het zal altijd ergens pijn doen. Geld, beschikbaarheid van woonruimte en de snelheid waarmee oplossingen worden gerealiseerd, zijn slechts enkele van de dilemma’s. Geven we geld uit aan het bewoonbaar maken van een leegstaand kantoor? Dat geld is onmiddellijk niet meer beschikbaar voor iets anders. Welk project kunnen we volgens u uitstellen?
Daarbij speelt mee wat de komst van een grote hoeveelheid vluchtelingen doet in een wijk of buurt. Welke kans bieden we op een goede integratie in onze samenleving, voor de tijd dat ze bij ons zijn? De veranderingen van de afgelopen jaren leerde ons dat in tijden van crisis we altijd met een oplossing komen. Het verschil tussen wie we zijn en wie we willen zijn, is wat we doen.

Mijn collega maakt met wat hij doet, dat hij is wie hij wil zijn. Ook voor u en mij is het tijd om iets te gaan doen. Help ons als corporatie de juiste keuzen te maken.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen