Yuri Pelser

Voor creatief en anders denkwerk.
| Intermediair | Katalysator | Stimulator | Klankbord | Spiegel

Will you all get out of MY BOX!!!!!!
It’s too crowded to THINK IN HERE.
Please get your own thinking going on
outside THE BOX

Ik geloof dat persoonlijke ontwikkeling zin geeft aan het leven.Yuri Pelser_web vierkant
Ik streef naar vooruitgang en ontwikkeling, bij alles wat ik doe.
Prikkelen, verbazen, uitdagen, verrassen en coachen hoort bij mij.
Klantverwondering is waar ik naar streef.

“De kracht van samenwerking schuilt in het vermogen van mensen om verbinding te maken”

Ik hou van de expeditie en de zoektocht die hoort bij verandering.
Het doel en de stip aan de horizon zetten mij in beweging.
Mensen laten nadenken, uitdagen en zich laten verwonderen doe ik op natuurlijke wijze vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid en verwondering. Daardoor kan ik ongeacht het onderwerp mensen meenemen en enthousiasmeren. Hierdoor ben ik van toegevoegde waarde voor bedrijven die intern draagvlak willen creëren voor innovaties of transities. Het zit in mijn natuur om mensen aan elkaar te verbinden. Hiermee creëer ik waarde als verbindende factor voor coalities, samenwerkende bedrijven en/of personen. Mijn toegevoegde waarde zit niet per definitie in de inhoud maar in het stimuleren en op gang krijgen en houden van van het proces. In die rol vind ik het van groot belang dat mensen zelf de koers kunt bepalen waarbij ik ze zal faciliteren bij het op koers blijven richting de stip op de horizon.

U kunt in mij de “smeerolie” in een transitie of innovatieproces herkennen. Loopt u tegen het probleem “draagvlak” en “ja maar” aan? Het is mijn drive om dit samen met u op te lossen.

Yuri Pelser
0636174913
Yuri@YProductions.nl

 LinkedIN Profiel van Yuri Pelser weergeven

Vogel